تئوریسین‌های وهابیت

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه ومؤسسه آموزش عالی امام رضا (علیه‌السلام)

چکیده

ظاهرگرایی و جمود و تحجّر، سابقه‌ای دیرین در تاریخ تفکر اسلامی دارد. این جریان فکری در دوران‌های مختلف با فراز و نشیب زیادی روبه‌رو شده است. قرن چهارم یکی از دوران‌های بسیار شگفت در تاریخ تمدن اسلامی است و از بالندگی و شکوه فرهنگی و تمدنی برخوردار است، ولی جریان ظاهر‌گرایی در بغداد توسط بربهاری با اقدامات تکفیری و خشونت‌آمیز در پی انحراف در این جنبش بود. این مقاله در پی تبیین دیدگاه‌ها و عملکرد افراطی خلف بربهاری است.

کلیدواژه‌ها