جایگاه ابن تیمیه در علم حدیث و رجال با نگاهی به کتاب منهاج السنه

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم

چکیده

ابن تیمیه (661 ـ 728ق) از دانشمندان معروف اهل تسنن است که دیدگاه‏های او در کتاب منهاج السنّة النبویة و دیگر آثارش در زمینه ارزیابی احادیث، محور بحث‏های مختلف بوده است.
نویسنده در این مقاله، ابتدا به بیان دیدگاه دانشمندان اهل سنّت درباره ابن تیمیه و معرفی منهاج السنّة می‏پردازد و پس از آن، روش‏های برخورد وی با احادیث پیامبر اسلام^ را بررسی می‏کند و ضمن ذکر نمونه‏هایی، به نقد علمی آن روش‏ها می­پردازد.

کلیدواژه‌ها