بررسی انتقادهای ابن تیمیه بر آیه ولایت

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

(مدرس حوزه و کارشناسی ارشد فلسفه)

چکیده

مدرسة پربار و یقین­آور ائمة اطهار& همواره سیراب کنندة تشنگان معرفت بوده تا با حضور نزد این میراث گران‌بها، که در حقیقت میراث پیامبر خاتم^ است، برای مشکلات فکری خویش چاره‌ای جویند و به حقیقت ناب دست یابند. تبیین این مدرسه و تلاش برای شناساندنِ درست آن نیز وظیفة تمام کسانی است که بر درستی این راه و حقانیت این بزرگان آگاه­اند. البته در این میان، برخی با وجود آفتاب، بیراهه پیموده­اند و به جای آب، در پیِ سراب دویده‌اند و در انتها، هم­چنان سرگردان­اند.
در این میان، ابن‌تیمیه، رهبر یک جریان فکری که ریشه‌های آن را می‌توان در میان برخی از گذشتگان نیز دید، به اظهار عقاید خاصی پرداخته که حجم فراوانی از آن مربوط به مبارزه با اندیشة شیعه است؛ به گونه­ایی که برخی از علاقه­مندانِ وی از صرف عمر ایشان در راه مبارزه با شیعه اظهار تأسف کرده­اند. به نظر می‌رسد، ابن‌تیمیه به نحوی به مبارزه با مدرسة اهل­بیت& می‌پردازد و تمام توان خویش را در کم‌رنگ کردنِ این اندیشة ناب به کار می‌گیرد و چنان در این زمینه تندروی می‌کند که مدافعان امروزین او نیز در اثبات نداشتنِ عداوت و دشمنیِ ابن‌تیمیه با اهل­بیت& به نگاشتنِ کتاب می‌پردازند.
این نگاشته کلام ابن‌تیمیه را در مقابل آرایِ مرحوم علامه حلّی درباره آیة ولایت بررسی می­کند و در پایان، اثبات خواهد کرد که انتقادهایِ ابن‌تیمیه بر کلام علامه حلی پذیرفته نیست.
 
 

کلیدواژه‌ها