آیه تطهیر و دیدگاه سلفیه

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه و دانشجوی کارشناسی ارشد مذاهب اسلامی

چکیده

فضلیت و جایگاه ویژه اهل­بیت& از سده­های نخستین اسلام تاکنون، مورد توجه عالمان و دانشمندان اسلامی بوده است و در آثار خویش بدان اذعان کرده­اند. بی‌شک در آیات و روایات فراوانی بر ضرورت مودت و پذیرش ولایت و مرجعیت علمی اهل‌بیت اشاره رفته است. مناقشات فراوان، عمیق و گسترده جریان­های مذهبی در این آیات و روایات شگفت­انگیز است. امامیه با استناد به این ادله، در پی اثبات عصمت برای اهل­بیت& و اثبات صلاحیت حقیقی آنان به عنوان جانشینان رسول خداست و در مقابل، اهل‌سنت آیات و روایات را فقط در مقام تحریک و تشویق مردم برای کسب محبت اهل­بیت& و نیکویی به آنان می­دانند. این بخش از حقوق اهل­بیت& فریضه­ای است که مورد اجماع همه مسلمانان است. در این مقاله به تفصیل به دیدگاه­های ابن‌تیمیه و به طور اجمال به دیدگاه­های برخی از سلفیه و دیگر عالمان مذاهب دیگر در آیه تطهیر پرداخته‌ایم.