بررسی دیدگاه سلفیه به مسئله مهدویت با تأکید بر دیدگاه وهابیت

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسندگان

1 مربی، کارشناسی ارشد معارف اسلامی، گرایش مبانی نظری اسلام دانشگاه معارف اسلامی قم

2 عضو هیئت علمی المصطفی، دکتری فلسفه اسلامی گرایش حکمت متعالیه جامعه المصطفی

چکیده

اعتقاد به‌وجود منجی و موعود آخرالزمان در میان ادیان الهی جایگاه ویژه‌ای دارد. اعتقاد به مهدی موعود در فرقه‌ وهابیت که سابقه انکار برخی از مفاهیم اصیل دینی را دارد و از سوی دیگر، رویکرد حدیث‌گرایانه، اهمیت موضوع را دو چندان می‌سازد. نوشتار حاضر به­روش تحقیق کتاب­خانه‌ای و با رویکرد تحلیلی _ انتقادی، به بررسی نگرش اعتقادی وهابیت به مسئله مهدویت می‌پردازد.
در این پژوهش سعی می‌شود تا ایراداتی که بر عقاید وهابیون مانند، نَسَب و تولد حضرت، فلسفه غیبت و طول عمر حضرت وارد است، طبق اسناد و کتب اهل­سنت و احادیث متواتر، مورد نقد و بررسی قرار گیرد و رد ادعای وهابیون ثابت شود. هدف ما بیان نظر وهابیت است هرچند ممکن است در برخی موارد با مذاهب دیگر مشترک باشد.

کلیدواژه‌ها