بررسی و نقد دیدگاه مخالفان با تاکید بر حدیث انس بن مالک، در مورد توسل به ذات نبی اکرم

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد کلام اسلامی، پژوهشگر مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل البیت و دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم.

چکیده

توسل به ذات اولیا و مقربان درگاه الهی، در طول تاریخ، از اعمال رایج میان مسلمانان بوده است. در این میان، عده­ای به مخالفت با این رسم دیرینه برخواسته و با تکیه به برخی دلایل، عمل مذکور را مورد انکار قرار داده­اند. این دلایل به دو قسم تقسیم می‌شوند: اولا، ادله­ای که توسل به ذات را وسیله و مقدمه شرک دانسته و از باب "سد ذرایع" با آن مخالفت کرده­اند. دوما، ادله­ای که توسل به ذات را از مصادیق بدعت دانسته­اند. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی اثبات می­گردد که توسل به ذات، نه مقدمه شرک است و نه از مصادیق بدعت می­باشد.

کلیدواژه‌ها