بررسی دیدگاه سلفیه جهادی ذیل روایت "سیف"

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد مذاهب اسلامی، دانش‌پژوه موسسه دارالاعلام لمدرسة اهل البیت

چکیده

جهاد و استفاده از سلاح در دفاع از حریم اسلام، از جمله مسائلی است که در آموزه­های دینی، تاکید زیادی نسبت به آن شده است؛ تا جایی­که پیامبر گرامی اسلام، اصحاب را بر این امر ترغیب می­نمودند. امروزه سلفیه جهادی به ­عنوان گروهی که تنها راه انتشار اسلام را جهاد مسلحانه می­دانند، سعی در تطبیق عمل­کرد خود با نصوص شرعی دارد، و برداشت­های نادرست خود را از این نصوص ترویج می‌نمایند؛ از جمله روایات مورد تاکید و استناد گروه سلفیه جهادی در توجیه عمل‌کردشان، روایت سیف می­باشد که برداشت­های نادرستی را ذیل این روایت بیان کرده­اند. استفاده از سلاح برای دفاع از حریم اسلام، امری ضروری و مورد تایید دین و عقل است؛ اما تکفیری­ها می­گویند: این روایت بیان­گر آن است که بنابر فرمایش پیامبر، تنها راه انتشار اسلام، جهاد مسلحانه است و تنها در سایه شمشیر، دین گسترش می­یابد. برداشت دیگر تکفیری­ها این است که پیامبر در ضمن این روایت تصریح فرموده­اند که رزق­شان تنها از طریق جنگ و تصاحب اموال مغلوبین حاصل می­شود؛ در حالی­که با بررسی روایت روشن می­گردد که این روایت از جهت سندی مخدوش و نزد حدیث­شناسان غیر قابل اعتنا است؛ همچنین نسبت دادن انحصار گسترش اسلام با جهاد مسلحانه به پیامبر، ادعایی واهی و بی­اساس است؛ علاوه بر این، منحصر کردن روزی پیامبر6 از طریق جنگ و غنائم جنگی نیز، با روایات موجود و اسناد تاریخی هم­خوانی ندارد.

کلیدواژه‌ها