منهج ابن‌عثیمین در مواجهه با آیات فضایل اهل‌ بیت علیهم السلام

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل‌البیت ، کارشناسی ارشد شیعه شناسی و دانشجوی سطح 4 مرکز تخصصی شیعه شناسی.

چکیده

در قرآن کریم تعدادی از آیات وجود دارد که به‌ تصریح بسیاری از علمای شیعه و سنی در شأن و فضیلت اهل ‌بیت( نازل ‌شده است، مانند آیه مباهله، ولایت، مودت، تبلیغ و شراء. علمای وهابی، از جمله ابن‌عثیمین، در تفاسیر خود بعضاً به این آیات پرداخته‌اند. منهج ابن‌عثیمین در مواجهه با آیات فضایل اهل ‌بیت ( متفاوت است. او در برخی آیات که به اعتراف خودِ اهل سنت در شأن و فضیلت اهل ‌بیت ( وارد شده، سعی در انکار شأن نزول آیه کرده یا اصلاً اشاره‌ای به شأن نزول ندارد، یا اگر هم اشاره‌ای می‌کند آن را تضعیف می‌کند. او در خصوص روایات فضایل اهل‌ بیت ( نیز همین مواجهه را دارد و روایاتی را که ذیل آیه در فضیلت اهل ‌بیت ( صادر شده است یا متذکر نمی‌شود یا آنها را جعلی می‌داند. ابن‌عثیمین در مواجهه با گروه دیگری از این آیات سعی در عمومی جلوه‌دادن فضیلت می‌کند و اقوال علما را ذیل آیه متکثر جلوه می‌دهد تا از فضیلتی که در شأن اهل ‌بیت ( وارد شده، سلب خصوصیت کند. این مقاله منهج ابن‌عثیمین در آیاتی را که در فضایل اهل ‌بیت ( است بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها