کلیدواژه‌ها = شیعه
نگاه شیعه به حجیت قرآن و پاسخ به شبهات قفاری

دوره 9، شماره 34، تیر 1398، صفحه 141-160

محمد باغچیقی؛ مجیدری حیدری


تکفیر و اقسام آن در نگاه شیعه

دوره 4، شماره 13، فروردین 1393، صفحه 53-76

قادر سعادتی


شیعه و تحریف‌ناپذیری قرآن

دوره 2، شماره 5، فروردین 1391، صفحه 131-166

اسدالله رضایی


مصحف امام امیرالمؤمنین علی (ع)؛ حقیقت یا توهّم؟

دوره 1، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 109-142

اسدالله رضایی