نویسنده = مجید حیدری آذر
بررسی آرای دکتر شریف حاتم العونی در نقد وهابیت

دوره 11، شماره 41، فروردین 1400، صفحه 43-68

رضا احمدی؛ مجید حیدری آذر


تبارشناسیِ تکفیر

دوره 7، شماره 26، تیر 1396، صفحه 15-37

مجید حیدری آذر


توسل در سیره اهل‌بیت علیهم السلام

دوره 3، شماره 9، فروردین 1392، صفحه 35-66

مجید حیدری آذر