نگاهی به زندگی بنیان گذار وهابیت

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

(دانش‌آموخته حوزه و کارشناسی تاریخ اسلام)

چکیده

وهابیت از فرقه­های نوپای جهان اسلام است. این مسلک که در زادگاه اسلام، یعنی در عربستان رشد یافته است، به دلیل پشتوانه قوی سیاسی و اقتصادی، در حال گسترش به دیگر کشورهای اسلامی است. این فرقه منسوب به پایه‌گذار آن محمدبن عبدالوهاب سلیمان نجدی است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از متون اصیل وهابی، به شرح و تبیین زندگانی محمدبن عبدالوهاب پرداخته شود.