وهابیت، سلفیت و اسلام گرایی، دشمن کیست؟

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسندگان

1 نویسنده کتاب

2 پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل‌البیت و دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام دانشگاه تهران.

چکیده

عدم شناخت صحیح از جریانات و نحله­های فکری مانند سلفیت، وهابیت و اسلام­گرایی، باعث شده بسیاری از سیاست­مداران و حتی کارشناسان امر، در موارد متعددی، اعتقادات یک گروه را به دیگری نسبت دهند. مقاله­ی حاضر در پی تبیین مرزبندی­های مشخص میان نگرش­ها و باورهای هر­کدام از این جریان­ها بویژه در حوزه‎ی سیاست و حکومت است تا حتی الامکان از خلط­های بیشتر، جلوگیری شود.
این مقاله با نام Conflicts Forum از سایت www.conflictsforum.org  اتخاذ شده که علیرغم تخصص مولف آن، مسائلی چون سادگی بیان، وضوح معیارها و شفافیت در تقسیمبندی نگرش­های متفاوت اسلامی در جهان معاصر، باعث شده تا جهت ترجمه گزینش شود. نظراتی که در اینجا به نفع یا علیه جریان­ها بیان میگردد، صرفا نظر مولف بوده و به معنای تایید مترجم با مجله سراج منیر نیست و سعی شده در عین حفظ امانت در انتقال مطالب، جملات تا حد امکان به فارسی برگردانده شود، تا برای خوانندهی محترم مانوستر بوده و درک مطالب آسانتر گردد.

کلیدواژه‌ها