نویسنده = مجیدری حیدری
تعداد مقالات: 1
1. نگاه شیعه به حجیت قرآن و پاسخ به شبهات قفاری

دوره 8، شماره 34، تیر 1398، صفحه 141-160

محمد باغچیقی؛ مجیدری حیدری